Canlyniadau etholiadau ar gyfer Cei Newydd a Llanllwchaearn

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Cei Newydd a Llanllwchaearn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Matthew Vaux Plaid Cymru 482 54% Wedi'i ethol
Dan Potter Annibynnol 409 46% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 891
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Matthew Vaux 54% Wedi'i ethol
Dan Potter 46% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd8
Cyfanswm a wrthodwyd8