Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanwenog

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Llanwenog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Euros Davies Annibynnol 503 68% Wedi'i ethol
Ryan James Jones Plaid Cymru 238 32% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 741
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Euros Davies 68% Wedi'i ethol
Ryan James Jones 32% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd5