Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llansantffraid

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Llansantffraid - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Keith Henson Plaid Cymru 446 54% Wedi'i ethol
Dafydd Edwards Annibynnol 379 46% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 825
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Keith Henson 54% Wedi'i ethol
Dafydd Edwards 46% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd3
Ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr wrthynt1
Cyfanswm a wrthodwyd4