Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangybi

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Llangybi - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Eryl Evans Plaid Cymru 309 48% Wedi'i ethol
Jane Morgan Annibynnol 170 27% Heb ei ethol
Dinah Mulholland Llafur Cymru 159 25% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 638
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Eryl Evans 48% Wedi'i ethol
Jane Morgan 27% Heb ei ethol
Dinah Mulholland 25% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd3
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd4