Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangeitho

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Llangeitho - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Rhodri Evans Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol