Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfihangel Ystrad

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Llanfihangel Ystrad - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Ceris Jones Plaid Cymru 434 50% Wedi'i ethol
Gordon Evans Annibynnol 431 50% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 865
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ceris Jones 50% Wedi'i ethol
Gordon Evans 50% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd2
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd3