Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfarian

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Llanfarian - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Geraint Wyn Hughes Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 524 68% Wedi'i ethol
Simon Lloyd Warburton Plaid Cymru 246 32% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 770
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Geraint Wyn Hughes 68% Wedi'i ethol
Simon Lloyd Warburton 32% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd2