Canlyniadau etholiadau ar gyfer Faenor

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Faenor - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
John Roberts Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 381 51% Wedi'i ethol
Elin Mabbutt Plaid Cymru 298 40% Heb ei ethol
Gareth Stevan Kelly Llafur Cymru 75 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 754
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
John Roberts 51% Wedi'i ethol
Elin Mabbutt 40% Heb ei ethol
Gareth Stevan Kelly 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb farc swyddogol4
Cyfanswm a wrthodwyd4