Manylion cyswllt

Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau

Cynghorydd Keith Evans (Cadeirydd)

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01559362258
07970261861

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Keith Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Keith Evans fel ffeil CSV

Keith.Evans@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Wyn Evans (Is-Gadeirydd)

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07817 592411

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Wyn Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Wyn Evans fel ffeil CSV

Wyn.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Marc Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07500381642

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Marc Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Marc Davies fel ffeil CSV

Marc.Davies@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Endaf Edwards

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01970 612394

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Endaf Edwards fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Endaf Edwards fel ffeil CSV

endaf.edwards@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Gwyn Wigley Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07886399410

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gwyn Wigley Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gwyn Wigley Evans fel ffeil CSV

Gwyn.Wigley.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Rhodri Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01974 298076
07870 604199

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhodri Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhodri Evans fel ffeil CSV

rhodri.evans2@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Chris James

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris James fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris James fel ffeil CSV

Chris.James@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Ceris Jones

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07964257986

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ceris Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ceris Jones fel ffeil CSV

Ceris.Jones@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Caryl Roberts

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07732771116

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Caryl Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Caryl Roberts fel ffeil CSV

Caryl.Roberts@ceredigion.llyw.cymru