Manylion cyswllt

Pwyllgor Iaith

Cynghorydd Catrin M S Davies (Cadeirydd)

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07866 452287

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Catrin M S Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Catrin M S Davies fel ffeil CSV

Catrin.M.S.Davies@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Chris James (Is-Gadeirydd)

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01239 710808

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris James fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris James fel ffeil CSV

Chris.James@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Rhodri Davies

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01970 890437

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhodri Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhodri Davies fel ffeil CSV

rhodri.davies@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Gwyn Wigley Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07886399410

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gwyn Wigley Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gwyn Wigley Evans fel ffeil CSV

Gwyn.Wigley.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Gareth Lloyd

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01545590298/590772
07855342293

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gareth Lloyd fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gareth Lloyd fel ffeil CSV

Gareth.Lloyd@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd John Roberts

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01970617733

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John Roberts fel ffeil CSV

john.roberts@ceredigion.gov.uk