Manylion cyswllt

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Alan Davies (Cadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Andrew Blackmore (Is-Gadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Elizabeth Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07775 638625

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Elizabeth Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Elizabeth Evans fel ffeil CSV

elizabeth.evans@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Wyn Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07817 592411

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Wyn Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Wyn Evans fel ffeil CSV

Wyn.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Keith Henson

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07970386975

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Keith Henson fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Keith Henson fel ffeil CSV

Keith.Henson@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Maldwyn Lewis

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01239 851005

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Maldwyn Lewis fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Maldwyn Lewis fel ffeil CSV

maldwyn.lewis@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Mark Strong

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01970 636578

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mark Strong fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mark Strong fel ffeil CSV

mark.strong@ceredigion.gov.uk

Caroline Whitby

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Rhodri Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01974 298076
07870 604199

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhodri Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhodri Evans fel ffeil CSV

rhodri.evans2@ceredigion.gov.uk