Rhestr Bostio

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG)

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cynghorydd Ifan Davies, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 01974 831241, , ifan.davies@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 01559362258, 07970261861, Keith.Evans@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Keith Henson, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 07970386975, Keith.Henson@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd Ceris Jones, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 07964257986, Ceris.Jones@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd John Roberts, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 01970617733, , john.roberts@ceredigion.gov.uk