Rhestr Bostio

Pwyllgor Safonau a Moeseg

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Caryl Davies, (Ni roddir cyfeiriad)
Gail Storr, (Ni roddir cyfeiriad)
Alan Davies, (Ni roddir cyfeiriad)
Carol Edwards, (Ni roddir cyfeiriad)
Llinos James, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 07886399410, Gwyn.Wigley.Evans@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd Caryl Roberts, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 07732771116, , Caryl.Roberts@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd Delyth James, (Ni roddir cyfeiriad)