Rhestr Bostio

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Alan Davies, (Ni roddir cyfeiriad)
Andrew Blackmore, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Elizabeth Evans, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 07775 638625, elizabeth.evans@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Wyn Evans, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 07817 592411, Wyn.Evans@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd Keith Henson, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 07970386975, Keith.Henson@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd Maldwyn Lewis, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 01239 851005, , maldwyn.lewis@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Mark Strong, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 01970 636578, , mark.strong@ceredigion.gov.uk
Caroline Whitby, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd Rhodri Evans, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 01974 298076, 07870 604199, rhodri.evans2@ceredigion.gov.uk