Rhestr Bostio

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cynghorydd Endaf Edwards, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 01970 612394, 07968 150969, endaf.edwards@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Chris James, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , , Chris.James@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd Euros Davies, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 07977922532, Euros.Davies@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Marc Davies, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 07500381642, , Marc.Davies@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Meirion Davies, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 01974 241631, 07773 574916, meirion.davies@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Rhodri Davies, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 01970 890437, , rhodri.davies@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Amanda Edwards, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 07973 145 790, Amanda.Edwards@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd Elizabeth Evans, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 07775 638625, elizabeth.evans@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Eryl Evans, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 0797 7700083, Eryl.Evans@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd Paul Hinge, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 07870 826252, paul.hinge@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Gareth Lloyd, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 01545590298/590772, 07855342293, Gareth.Lloyd@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Ann Bowen Morgan, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 07791966122, Ann.Bowen.Morgan@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd Mark Strong, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 01970 636578, , mark.strong@ceredigion.gov.uk
Cathryn Charnell-White, (Ni roddir cyfeiriad)
Jonny Greatrex, (Ni roddir cyfeiriad)