Rhestr Bostio

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cynghorydd Ceris Jones, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 07964257986, Ceris.Jones@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd Amanda Edwards, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 07973 145 790, Amanda.Edwards@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd Elaine Evans, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 07974243981, , elaine.evans2@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Eryl Evans, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 0797 7700083, Eryl.Evans@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 01559362258, 07970261861, Keith.Evans@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Wyn Evans, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 07817 592411, Wyn.Evans@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd Gwyn James, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 01239 858808, , gwyn.james@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Sian Maehrlein, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , , Sian.Maehrlein@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd Ann Bowen Morgan, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , 07791966122, Ann.Bowen.Morgan@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd Caryl Roberts, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 07732771116, , Caryl.Roberts@ceredigion.llyw.cymru
Cynghorydd John Roberts, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 01970617733, , john.roberts@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Mark Strong, Cyngor Sir Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, 01970 636578, , mark.strong@ceredigion.gov.uk
Cynghorydd Carl Worrall, Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE, , , Carl.Worrall@ceredigion.llyw.cymru