Manylion cyswllt

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Cynghorydd Ceris Jones (Cadeirydd)

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07964257986

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ceris Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ceris Jones fel ffeil CSV

Ceris.Jones@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Amanda Edwards (Is-Gadeirydd)

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07973 145 790

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Amanda Edwards fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Amanda Edwards fel ffeil CSV

Amanda.Edwards@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Elaine Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07974243981

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Elaine Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Elaine Evans fel ffeil CSV

elaine.evans2@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Eryl Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

0797 7700083

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Eryl Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Eryl Evans fel ffeil CSV

Eryl.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Keith Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01559362258
07970261861

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Keith Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Keith Evans fel ffeil CSV

Keith.Evans@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Wyn Evans

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07817 592411

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Wyn Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Wyn Evans fel ffeil CSV

Wyn.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Gwyn James

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01239 858808

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gwyn James fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gwyn James fel ffeil CSV

gwyn.james@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Sian Maehrlein

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07446 057608

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sian Maehrlein fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sian Maehrlein fel ffeil CSV

Sian.Maehrlein@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Ann Bowen Morgan

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07791966122

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ann Bowen Morgan fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ann Bowen Morgan fel ffeil CSV

Ann.Bowen.Morgan@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd Caryl Roberts

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

07732771116

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Caryl Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Caryl Roberts fel ffeil CSV

Caryl.Roberts@ceredigion.llyw.cymru

Cynghorydd John Roberts

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01970617733

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John Roberts fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John Roberts fel ffeil CSV

john.roberts@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Mark Strong

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

01970 636578

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mark Strong fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mark Strong fel ffeil CSV

mark.strong@ceredigion.gov.uk

Cynghorydd Carl Worrall

Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Carl Worrall fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Carl Worrall fel ffeil CSV

Carl.Worrall@ceredigion.llyw.cymru