Events Calendar
4 Mawrth 2024 DYDD LLUN
10.00 am

Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

5 Mawrth 2024 DYDD MAWRTH


6 Mawrth 2024 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Safonau a Moeseg - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

7 Mawrth 2024 DYDD IAU


8 Mawrth 2024 DYDD GWENER


9 Mawrth 2024 DYDD SADWRN


10 Mawrth 2024 DYDD SUL


11 Mawrth 2024 DYDD LLUN
10.00 am

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

12 Mawrth 2024 DYDD MAWRTH
2.00 pm - 5.00 pm

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

13 Mawrth 2024 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Rheoli Datblygu - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

14 Mawrth 2024 DYDD IAU
9.30 am

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - remotely - VC

15 Mawrth 2024 DYDD GWENER
10.00 am

Pwyllgor Iaith - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

1.30 pm

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG) - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

16 Mawrth 2024 DYDD SADWRN


17 Mawrth 2024 DYDD SUL