Events Calendar
27 Chwefror 2023 DYDD LLUN


28 Chwefror 2023 DYDD MAWRTH


1 Mawrth 2023 DYDD MERCHER


2 Mawrth 2023 DYDD IAU
10.00 am

Cyngor

3 Mawrth 2023 DYDD GWENER


4 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


5 Mawrth 2023 DYDD SUL


6 Mawrth 2023 DYDD LLUN


7 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
10.00 am

Cabinet - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

8 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Rheoli Datblygu - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

9 Mawrth 2023 DYDD IAU
9.30 am

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

2.00 pm

Cyfarfod arbennig, Cyngor - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

10 Mawrth 2023 DYDD GWENER


11 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


12 Mawrth 2023 DYDD SUL


13 Mawrth 2023 DYDD LLUN
10.00 am

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

14 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH


15 Mawrth 2023 DYDD MERCHER


16 Mawrth 2023 DYDD IAU
9.30 am

Pwyllgor Trwyddedu - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

10.00 am

Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

17 Mawrth 2023 DYDD GWENER


18 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


19 Mawrth 2023 DYDD SUL


20 Mawrth 2023 DYDD LLUN


21 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH
1.30 pm

Special, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus - Siambr y Cyngor, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron.

22 Mawrth 2023 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

11.30 am

Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

23 Mawrth 2023 DYDD IAU


24 Mawrth 2023 DYDD GWENER
10.00 am

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

25 Mawrth 2023 DYDD SADWRN


26 Mawrth 2023 DYDD SUL


27 Mawrth 2023 DYDD LLUN


28 Mawrth 2023 DYDD MAWRTH


29 Mawrth 2023 DYDD MERCHER


30 Mawrth 2023 DYDD IAU
10.00 am

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

31 Mawrth 2023 DYDD GWENER
1.30 pm

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG) - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

1 Ebrill 2023 DYDD SADWRN


2 Ebrill 2023 DYDD SUL