Calendar

Digwyddiadau o wythnos 44, yn dechrau ar Dydd Llun, 31ain Hydref, 2022

Dydd Mawrth, 1af Tachwedd, 2022

 • 10.00 am Cabinet01/11 - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Dydd Mercher, 23ain Tachwedd, 2022

Dydd Iau, 24ain Tachwedd, 2022

Dydd Llun, 5ed Rhagfyr, 2022

Dydd Mawrth, 6ed Rhagfyr, 2022

 • 10.00 am Cabinet06/12 - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Dydd Mercher, 7fed Rhagfyr, 2022

Dydd Iau, 8fed Rhagfyr, 2022

Dydd Mercher, 14eg Rhagfyr, 2022

Dydd Iau, 15fed Rhagfyr, 2022

Dydd Gwener, 16eg Rhagfyr, 2022

Dydd Llun, 19eg Rhagfyr, 2022

Dydd Llun, 26ain Rhagfyr, 2022

 • Dydd San Steffan

Dydd Mawrth, 27ain Rhagfyr, 2022

 • Dydd Nadolig (diwrnod yn lle gŵyl y banc sy'n disgyn ar benwythnos)

Dydd Llun, 2ail Ionawr, 2023

 • Dydd Calan (diwrnod yn lle gŵyl y banc sy'n disgyn ar benwythnos)

Dydd Mawrth, 10fed Ionawr, 2023

 • 10.00 am Cabinet10/01 - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Dydd Mercher, 11eg Ionawr, 2023

Dydd Mawrth, 17eg Ionawr, 2023

Dydd Mercher, 18fed Ionawr, 2023

Dydd Iau, 19eg Ionawr, 2023

Dydd Mawrth, 24ain Ionawr, 2023

 • 10.00 am Cabinet24/01 - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Dydd Mercher, 25ain Ionawr, 2023

Dydd Iau, 26ain Ionawr, 2023

Dydd Iau, 2ail Chwefror, 2023

Dydd Mercher, 8fed Chwefror, 2023

Dydd Gwener, 10fed Chwefror, 2023

Dydd Mawrth, 14eg Chwefror, 2023

 • 10.00 am Cabinet14/02 - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Dydd Sul, 19eg Chwefror, 2023

Dydd Iau, 2ail Mawrth, 2023

Dydd Mawrth, 7fed Mawrth, 2023

 • 10.00 am Cabinet07/03 - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Dydd Mercher, 8fed Mawrth, 2023

Dydd Iau, 9fed Mawrth, 2023

Dydd Llun, 13eg Mawrth, 2023

Dydd Iau, 16eg Mawrth, 2023

Dydd Mercher, 22ain Mawrth, 2023

Dydd Gwener, 24ain Mawrth, 2023

Dydd Mawrth, 4ydd Ebrill, 2023

 • 10.00 am Cabinet04/04 - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Dydd Mercher, 5ed Ebrill, 2023

Dydd Gwener, 7fed Ebrill, 2023

 • Dydd Gwener y Groglith

Dydd Llun, 10fed Ebrill, 2023

 • Dydd Llun y Pasg

Dydd Mercher, 12fed Ebrill, 2023

Dydd Iau, 13eg Ebrill, 2023

Dydd Mercher, 19eg Ebrill, 2023

Dydd Iau, 20fed Ebrill, 2023

Dydd Llun, 1af Mai, 2023

 • Gŵyl Banc Cyntaf Mai

Dydd Mawrth, 2ail Mai, 2023

 • 10.00 am Cabinet02/05 - Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Dydd Llun, 8fed Mai, 2023

Dydd Mercher, 10fed Mai, 2023