Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Rheoli Datblygu, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 0
Cynghorydd Rhodri Evans 4
Cynghorydd Gethin Davies 1
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Marc Davies 4
Cynghorydd Bryan Davies 4
Cynghorydd Gareth Lloyd 5
Cynghorydd Ifan Davies 4
Cynghorydd Rhodri Davies 5
Cynghorydd Maldwyn Lewis 4
Cynghorydd Meirion Davies 6
Cynghorydd Carl Worrall 3
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 2
Cynghorydd Ceris Jones 4
Cynghorydd Wyn Evans 1
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Chris James 6
Sedd Wag 0
Cynghorydd David Raymond Evans 3
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans 3
Cynghorydd Elizabeth Evans 1
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Bryan Davies 1
Cynghorydd Gareth Davies 1
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Euros Davies 2
Cynghorydd Ifan Davies 2
Cynghorydd Paul Hinge 1
Cynghorydd Carl Worrall 1
Cynghorydd Amanda Edwards 1
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 2
Cynghorydd Matthew Vaux 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 1
Cynghorydd Ceris Jones 1
Cynghorydd Eryl Evans 1
Cynghorydd Wyn Evans 0
Cynghorydd Caryl Roberts 2
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 0
Sedd Wag 0
Cynghorydd David Raymond Evans 0