Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cabinet, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 6
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Elizabeth Evans 0
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Marc Davies 2
Cynghorydd Bryan Davies 5
Cynghorydd Gareth Davies 3
Cynghorydd Wyn Thomas 6
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 3
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Ifan Davies 0
Cynghorydd Clive Davies 6
Cynghorydd Paul Hinge 0
Cynghorydd Maldwyn Lewis 0
Cynghorydd Carl Worrall 0
Cynghorydd Amanda Edwards 0
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 0
Cynghorydd Matthew Vaux 5
Cynghorydd Catrin M S Davies 6
Cynghorydd Ceris Jones 0
Cynghorydd Eryl Evans 0
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 3
Cynghorydd Keith Henson 6
Cynghorydd Wyn Evans 0
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Caryl Roberts 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 0
Cynghorydd David Raymond Evans 0
Cynghorydd Shelley Childs 0
Cyngor, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 5
Cynghorydd Rhodri Evans 3
Cynghorydd Elizabeth Evans 3
Cynghorydd Gethin Davies 2
Cynghorydd Mark Strong 2
Cynghorydd Endaf Edwards 4
Cynghorydd Elaine Evans 3
Cynghorydd Marc Davies 3
Cynghorydd John Roberts 2
Cynghorydd Bryan Davies 5
Cynghorydd Gareth Davies 5
Cynghorydd Wyn Thomas 5
Cynghorydd Gareth Lloyd 3
Cynghorydd Keith Evans 4
Cynghorydd Euros Davies 2
Cynghorydd Ifan Davies 3
Cynghorydd Rhodri Davies 2
Cynghorydd Gwyn James 3
Cynghorydd Clive Davies 4
Cynghorydd Paul Hinge 4
Cynghorydd Maldwyn Lewis 5
Cynghorydd Meirion Davies 4
Cynghorydd Carl Worrall 2
Cynghorydd Amanda Edwards 3
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 3
Cynghorydd Matthew Vaux 5
Cynghorydd Catrin M S Davies 5
Cynghorydd Ceris Jones 3
Cynghorydd Eryl Evans 4
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 4
Cynghorydd Keith Henson 4
Cynghorydd Wyn Evans 3
Cynghorydd Sian Maehrlein 2
Cynghorydd Caryl Roberts 3
Cynghorydd Chris James 2
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 4
Cynghorydd David Raymond Evans 3
Cynghorydd Shelley Childs 3
Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 0
Cynghorydd Rhodri Evans 2
Cynghorydd Elizabeth Evans 1
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Elaine Evans 1
Cynghorydd Marc Davies 2
Cynghorydd Bryan Davies 1
Cynghorydd Gareth Davies 1
Cynghorydd Wyn Thomas 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 3
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Clive Davies 0
Cynghorydd Maldwyn Lewis 0
Cynghorydd Amanda Edwards 1
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 0
Cynghorydd Catrin M S Davies 0
Cynghorydd Ceris Jones 2
Cynghorydd Eryl Evans 0
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 3
Cynghorydd Keith Henson 0
Cynghorydd Wyn Evans 2
Cynghorydd Caryl Roberts 0
Cynghorydd Chris James 1
Cynghorydd David Raymond Evans 0
Pwyllgor Iaith, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Rhodri Davies 0
Cynghorydd Catrin M S Davies 1
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 1
Cynghorydd Chris James 0
Pwyllgor Rheoli Datblygu, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans 1
Cynghorydd Gethin Davies 4
Cynghorydd Mark Strong 1
Cynghorydd Marc Davies 5
Cynghorydd Gareth Lloyd 4
Cynghorydd Ifan Davies 4
Cynghorydd Rhodri Davies 3
Cynghorydd Maldwyn Lewis 2
Cynghorydd Meirion Davies 5
Cynghorydd Carl Worrall 1
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 5
Cynghorydd Ceris Jones 4
Cynghorydd Sian Maehrlein 1
Cynghorydd Chris James 2
Cynghorydd David Raymond Evans 4
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 0
Cynghorydd Rhodri Evans 3
Cynghorydd Elizabeth Evans 0
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Elaine Evans 2
Cynghorydd Marc Davies 1
Cynghorydd Bryan Davies 1
Cynghorydd Wyn Thomas 1
Cynghorydd Keith Evans 1
Cynghorydd Euros Davies 2
Cynghorydd Ifan Davies 3
Cynghorydd Gwyn James 0
Cynghorydd Clive Davies 1
Cynghorydd Paul Hinge 2
Cynghorydd Carl Worrall 1
Cynghorydd Amanda Edwards 0
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 2
Cynghorydd Matthew Vaux 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 1
Cynghorydd Ceris Jones 2
Cynghorydd Eryl Evans 2
Cynghorydd Keith Henson 1
Cynghorydd Caryl Roberts 1
Cynghorydd Chris James 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 3
Cynghorydd David Raymond Evans 2
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 1
Cynghorydd Rhodri Evans 2
Cynghorydd Elizabeth Evans 1
Cynghorydd Gethin Davies 2
Cynghorydd Endaf Edwards 1
Cynghorydd Marc Davies 3
Cynghorydd John Roberts 1
Cynghorydd Bryan Davies 1
Cynghorydd Gareth Davies 1
Cynghorydd Wyn Thomas 1
Cynghorydd Gareth Lloyd 1
Cynghorydd Keith Evans 1
Cynghorydd Euros Davies 1
Cynghorydd Ifan Davies 1
Cynghorydd Rhodri Davies 1
Cynghorydd Clive Davies 1
Cynghorydd Maldwyn Lewis 2
Cynghorydd Meirion Davies 3
Cynghorydd Carl Worrall 1
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 1
Cynghorydd Matthew Vaux 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 1
Cynghorydd Eryl Evans 1
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 3
Cynghorydd Keith Henson 2
Cynghorydd Wyn Evans 0
Cynghorydd Sian Maehrlein 2
Cynghorydd Chris James 2
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 2
Cynghorydd David Raymond Evans 0
Cynghorydd Shelley Childs 3
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 2
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Mark Strong 1
Cynghorydd Elaine Evans 1
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Bryan Davies 1
Cynghorydd Gareth Davies 1
Cynghorydd Wyn Thomas 1
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 3
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Gwyn James 3
Cynghorydd Carl Worrall 1
Cynghorydd Amanda Edwards 2
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 0
Cynghorydd Matthew Vaux 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 1
Cynghorydd Ceris Jones 3
Cynghorydd Eryl Evans 2
Cynghorydd Keith Henson 1
Cynghorydd Wyn Evans 2
Cynghorydd Sian Maehrlein 1
Cynghorydd Caryl Roberts 3
Cynghorydd Chris James 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 3
Cynghorydd David Raymond Evans 0
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 1
Cynghorydd Rhodri Evans 1
Cynghorydd Elizabeth Evans 1
Cynghorydd Mark Strong 1
Cynghorydd Endaf Edwards 2
Cynghorydd Marc Davies 3
Cynghorydd Bryan Davies 1
Cynghorydd Gareth Davies 1
Cynghorydd Wyn Thomas 1
Cynghorydd Gareth Lloyd 3
Cynghorydd Keith Evans 1
Cynghorydd Euros Davies 2
Cynghorydd Rhodri Davies 1
Cynghorydd Clive Davies 0
Cynghorydd Paul Hinge 1
Cynghorydd Meirion Davies 3
Cynghorydd Amanda Edwards 2
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 0
Cynghorydd Matthew Vaux 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 1
Cynghorydd Ceris Jones 1
Cynghorydd Eryl Evans 2
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 0
Cynghorydd Keith Henson 1
Cynghorydd Caryl Roberts 1
Cynghorydd Chris James 1
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 3