Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cabinet, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 4
Cynghorydd Rhodri Evans 1
Cynghorydd Elizabeth Evans 2
Cynghorydd Steve Davies 1
Cynghorydd Bryan Davies 6
Cynghorydd Gareth Davies 3
Cynghorydd Wyn Thomas 6
Cynghorydd Gareth Lloyd 3
Cynghorydd Keith Evans 1
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Clive Davies 5
Cynghorydd Paul Hinge 1
Cynghorydd Matthew Vaux 6
Cynghorydd Catrin M S Davies 1
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes 1
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 0
Cynghorydd Keith Henson 5
Cynghorydd Wyn Evans 1
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Caryl Roberts 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 0
Cyngor, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 2
Cynghorydd Rhodri Evans 3
Cynghorydd Elizabeth Evans 2
Cynghorydd Gethin Davies 1
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Steve Davies 3
Cynghorydd Endaf Edwards 2
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Marc Davies 3
Cynghorydd John Roberts 2
Cynghorydd Bryan Davies 4
Cynghorydd Gareth Davies 4
Cynghorydd Wyn Thomas 4
Cynghorydd Gareth Lloyd 4
Cynghorydd Keith Evans 4
Cynghorydd Euros Davies 3
Cynghorydd Ifan Davies 4
Cynghorydd Rhodri Davies 0
Cynghorydd Gwyn James 3
Cynghorydd Clive Davies 4
Cynghorydd Paul Hinge 0
Cynghorydd Maldwyn Lewis 1
Cynghorydd Meirion Davies 3
Cynghorydd Carl Worrall 3
Cynghorydd Amanda Edwards 3
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 2
Cynghorydd Matthew Vaux 4
Cynghorydd Catrin M S Davies 3
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes 3
Cynghorydd Ceris Jones 4
Cynghorydd Eryl Evans 4
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 3
Cynghorydd Keith Henson 4
Cynghorydd Wyn Evans 4
Cynghorydd Sian Maehrlein 1
Cynghorydd Caryl Roberts 4
Cynghorydd Chris James 3
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 2
Pwyllgor Rheoli Datblygu, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans 2
Cynghorydd Gethin Davies 1
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Marc Davies 4
Cynghorydd Gareth Lloyd 4
Cynghorydd Ifan Davies 0
Cynghorydd Rhodri Davies 4
Cynghorydd Maldwyn Lewis 1
Cynghorydd Meirion Davies 4
Cynghorydd Carl Worrall 2
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 2
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes 3
Cynghorydd Ceris Jones 2
Cynghorydd Eryl Evans 1
Cynghorydd Wyn Evans 2
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Chris James 2
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 0
Cynghorydd Rhodri Evans 2
Cynghorydd Elizabeth Evans 1
Cynghorydd Gethin Davies 0
Cynghorydd Steve Davies 2
Cynghorydd Marc Davies 3
Cynghorydd John Roberts 1
Cynghorydd Wyn Thomas 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 1
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Ifan Davies 1
Cynghorydd Rhodri Davies 0
Cynghorydd Clive Davies 1
Cynghorydd Maldwyn Lewis 0
Cynghorydd Meirion Davies 3
Cynghorydd Carl Worrall 0
Cynghorydd Amanda Edwards 0
Cynghorydd Matthew Vaux 0
Cynghorydd Catrin M S Davies 0
Cynghorydd Ceris Jones 0
Cynghorydd Eryl Evans 0
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 3
Cynghorydd Keith Henson 3
Cynghorydd Wyn Evans 2
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Chris James 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 2
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 2
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Wyn Thomas 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 2
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Ifan Davies 0
Cynghorydd Gwyn James 2
Cynghorydd Carl Worrall 0
Cynghorydd Amanda Edwards 1
Cynghorydd Matthew Vaux 0
Cynghorydd Ceris Jones 1
Cynghorydd Eryl Evans 2
Cynghorydd Wyn Evans 2
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Caryl Roberts 2
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 0
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Endaf Edwards 2
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Marc Davies 3
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Wyn Thomas 2
Cynghorydd Gareth Lloyd 2
Cynghorydd Keith Evans 0
Cynghorydd Euros Davies 1
Cynghorydd Rhodri Davies 0
Cynghorydd Clive Davies 0
Cynghorydd Paul Hinge 1
Cynghorydd Meirion Davies 3
Cynghorydd Carl Worrall 0
Cynghorydd Amanda Edwards 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 0
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes 1
Cynghorydd Ceris Jones 0
Cynghorydd Eryl Evans 1
Cynghorydd Keith Henson 1
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Chris James 1
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 1