Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor, 7 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 6
Cynghorydd Rhodri Evans 1
Cynghorydd Elizabeth Evans 5
Cynghorydd Gethin Davies 4
Cynghorydd Mark Strong 1
Cynghorydd Steve Davies 0
Cynghorydd Endaf Edwards 4
Cynghorydd Elaine Evans 2
Cynghorydd Marc Davies 4
Cynghorydd John Roberts 3
Cynghorydd Bryan Davies 6
Cynghorydd Gareth Davies 6
Cynghorydd Wyn Thomas 5
Cynghorydd Gareth Lloyd 6
Cynghorydd Keith Evans 5
Cynghorydd Euros Davies 3
Cynghorydd Ifan Davies 5
Cynghorydd Rhodri Davies 1
Cynghorydd Gwyn James 2
Cynghorydd Clive Davies 6
Cynghorydd Paul Hinge 4
Cynghorydd Maldwyn Lewis 6
Cynghorydd Meirion Davies 6
Cynghorydd Carl Worrall 4
Cynghorydd Amanda Edwards 4
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 2
Cynghorydd Matthew Vaux 6
Cynghorydd Catrin M S Davies 4
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes 1
Cynghorydd Ceris Jones 3
Cynghorydd Eryl Evans 5
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 4
Cynghorydd Keith Henson 5
Cynghorydd Wyn Evans 3
Cynghorydd Sian Maehrlein 2
Cynghorydd Caryl Roberts 3
Cynghorydd Chris James 4
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 5
Cynghorydd David Raymond Evans 0
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG), 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Keith Evans 2
Cynghorydd Ifan Davies 0
Cynghorydd Ceris Jones 0
Cynghorydd Keith Henson 0
Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans 1
Cynghorydd Endaf Edwards 1
Cynghorydd Marc Davies 0
Cynghorydd Keith Evans 2
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes 0
Cynghorydd Ceris Jones 0
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 2
Cynghorydd Wyn Evans 1
Cynghorydd Caryl Roberts 0
Cynghorydd Chris James 0
Pwyllgor Rheoli Datblygu, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 0
Cynghorydd Rhodri Evans 3
Cynghorydd Gethin Davies 2
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Marc Davies 4
Cynghorydd Bryan Davies 3
Cynghorydd Gareth Lloyd 3
Cynghorydd Ifan Davies 3
Cynghorydd Rhodri Davies 6
Cynghorydd Maldwyn Lewis 3
Cynghorydd Meirion Davies 5
Cynghorydd Carl Worrall 4
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 3
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes 0
Cynghorydd Ceris Jones 2
Cynghorydd Wyn Evans 1
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Chris James 5
Sedd Wag 0
Cynghorydd David Raymond Evans 1
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans 2
Cynghorydd Elizabeth Evans 1
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Bryan Davies 1
Cynghorydd Gareth Davies 1
Cynghorydd Euros Davies 2
Cynghorydd Ifan Davies 1
Cynghorydd Paul Hinge 1
Cynghorydd Carl Worrall 1
Cynghorydd Amanda Edwards 1
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 2
Cynghorydd Matthew Vaux 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 1
Cynghorydd Ceris Jones 1
Cynghorydd Eryl Evans 1
Cynghorydd Caryl Roberts 1
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 0
Sedd Wag 0
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 4
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Wyn Thomas 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 4
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Ifan Davies 0
Cynghorydd Gwyn James 4
Cynghorydd Carl Worrall 0
Cynghorydd Amanda Edwards 2
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 0
Cynghorydd Matthew Vaux 2
Cynghorydd Catrin M S Davies 0
Cynghorydd Ceris Jones 4
Cynghorydd Eryl Evans 3
Cynghorydd Keith Henson 0
Cynghorydd Wyn Evans 3
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Caryl Roberts 4
Cynghorydd Chris James 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 1
Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Marc Davies 0
Cynghorydd Keith Evans 1
Cynghorydd Ceris Jones 0
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 0
Cynghorydd Wyn Evans 0
Cynghorydd Caryl Roberts 0
Cynghorydd Chris James 0