Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cabinet, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 4
Cynghorydd Rhodri Evans 1
Cynghorydd Elizabeth Evans 0
Cynghorydd Endaf Edwards 1
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Bryan Davies 4
Cynghorydd Gareth Davies 2
Cynghorydd Wyn Thomas 4
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 1
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Ifan Davies 1
Cynghorydd Clive Davies 4
Cynghorydd Maldwyn Lewis 1
Cynghorydd Meirion Davies 2
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 0
Cynghorydd Matthew Vaux 4
Cynghorydd Catrin M S Davies 0
Cynghorydd Eryl Evans 0
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 2
Cynghorydd Keith Henson 3
Cynghorydd Wyn Evans 0
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Caryl Roberts 0
Cynghorydd Chris James 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 0
Cynghorydd David Raymond Evans 0
Cyngor, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 5
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Elizabeth Evans 4
Cynghorydd Gethin Davies 4
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Steve Davies 0
Cynghorydd Endaf Edwards 2
Cynghorydd Elaine Evans 1
Cynghorydd Marc Davies 4
Cynghorydd John Roberts 2
Cynghorydd Bryan Davies 5
Cynghorydd Gareth Davies 5
Cynghorydd Wyn Thomas 4
Cynghorydd Gareth Lloyd 5
Cynghorydd Keith Evans 3
Cynghorydd Euros Davies 3
Cynghorydd Ifan Davies 4
Cynghorydd Rhodri Davies 1
Cynghorydd Gwyn James 3
Cynghorydd Clive Davies 5
Cynghorydd Paul Hinge 3
Cynghorydd Maldwyn Lewis 5
Cynghorydd Meirion Davies 5
Cynghorydd Carl Worrall 2
Cynghorydd Amanda Edwards 4
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 2
Cynghorydd Matthew Vaux 5
Cynghorydd Catrin M S Davies 2
Cynghorydd Ceris Jones 1
Cynghorydd Eryl Evans 4
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 3
Cynghorydd Keith Henson 3
Cynghorydd Wyn Evans 2
Cynghorydd Sian Maehrlein 1
Cynghorydd Caryl Roberts 2
Cynghorydd Chris James 2
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 4
Cynghorydd David Raymond Evans 0
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Elizabeth Evans 0
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 1
Cynghorydd Maldwyn Lewis 1
Cynghorydd Keith Henson 0
Cynghorydd Wyn Evans 0
Pwyllgor Rheoli Datblygu, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 0
Cynghorydd Rhodri Evans 4
Cynghorydd Gethin Davies 1
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Marc Davies 4
Cynghorydd Bryan Davies 4
Cynghorydd Gareth Lloyd 5
Cynghorydd Ifan Davies 4
Cynghorydd Rhodri Davies 5
Cynghorydd Maldwyn Lewis 4
Cynghorydd Meirion Davies 6
Cynghorydd Carl Worrall 3
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 2
Cynghorydd Ceris Jones 4
Cynghorydd Wyn Evans 1
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Chris James 6
Sedd Wag 0
Cynghorydd David Raymond Evans 3
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 0
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Elizabeth Evans 0
Cynghorydd Gethin Davies 1
Cynghorydd Steve Davies 0
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Marc Davies 3
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Gareth Davies 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 2
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Ifan Davies 2
Cynghorydd Rhodri Davies 0
Cynghorydd Clive Davies 0
Cynghorydd Maldwyn Lewis 0
Cynghorydd Meirion Davies 3
Cynghorydd Carl Worrall 2
Cynghorydd Amanda Edwards 0
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 0
Cynghorydd Eryl Evans 0
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 3
Cynghorydd Keith Henson 3
Cynghorydd Wyn Evans 0
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Chris James 1
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 3
Cynghorydd David Raymond Evans 0