Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cabinet, 7 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 7
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Elizabeth Evans 2
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Bryan Davies 7
Cynghorydd Gareth Davies 6
Cynghorydd Wyn Thomas 7
Cynghorydd Gareth Lloyd 4
Cynghorydd Keith Evans 2
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Ifan Davies 0
Cynghorydd Clive Davies 6
Cynghorydd Paul Hinge 1
Cynghorydd Maldwyn Lewis 0
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 0
Cynghorydd Matthew Vaux 7
Cynghorydd Catrin M S Davies 3
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes 1
Cynghorydd Ceris Jones 0
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 2
Cynghorydd Keith Henson 6
Cynghorydd Wyn Evans 1
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Caryl Roberts 0
Cynghorydd Chris James 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 0
Cyngor, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 4
Cynghorydd Rhodri Evans 4
Cynghorydd Elizabeth Evans 5
Cynghorydd Gethin Davies 1
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Steve Davies 2
Cynghorydd Endaf Edwards 4
Cynghorydd Elaine Evans 1
Cynghorydd Marc Davies 4
Cynghorydd John Roberts 3
Cynghorydd Bryan Davies 6
Cynghorydd Gareth Davies 5
Cynghorydd Wyn Thomas 5
Cynghorydd Gareth Lloyd 6
Cynghorydd Keith Evans 5
Cynghorydd Euros Davies 4
Cynghorydd Ifan Davies 6
Cynghorydd Rhodri Davies 2
Cynghorydd Gwyn James 4
Cynghorydd Clive Davies 5
Cynghorydd Paul Hinge 2
Cynghorydd Maldwyn Lewis 2
Cynghorydd Meirion Davies 6
Cynghorydd Carl Worrall 3
Cynghorydd Amanda Edwards 4
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 4
Cynghorydd Matthew Vaux 5
Cynghorydd Catrin M S Davies 3
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes 4
Cynghorydd Ceris Jones 5
Cynghorydd Eryl Evans 4
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 6
Cynghorydd Keith Henson 5
Cynghorydd Wyn Evans 3
Cynghorydd Sian Maehrlein 1
Cynghorydd Caryl Roberts 4
Cynghorydd Chris James 3
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 5
Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 0
Cynghorydd Rhodri Evans 4
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Marc Davies 5
Cynghorydd Bryan Davies 0
Cynghorydd Wyn Thomas 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 4
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Paul Hinge 1
Cynghorydd Matthew Vaux 0
Cynghorydd Catrin M S Davies 0
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes 5
Cynghorydd Ceris Jones 4
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 5
Cynghorydd Wyn Evans 5
Cynghorydd Caryl Roberts 3
Cynghorydd Chris James 2
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 1
Cynghorydd Rhodri Evans 3
Cynghorydd Elizabeth Evans 0
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Bryan Davies 2
Cynghorydd Gareth Davies 1
Cynghorydd Wyn Thomas 1
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 1
Cynghorydd Euros Davies 1
Cynghorydd Ifan Davies 3
Cynghorydd Clive Davies 1
Cynghorydd Paul Hinge 1
Cynghorydd Carl Worrall 1
Cynghorydd Amanda Edwards 0
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 2
Cynghorydd Matthew Vaux 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 1
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes 2
Cynghorydd Ceris Jones 4
Cynghorydd Eryl Evans 3
Cynghorydd Keith Henson 1
Cynghorydd Wyn Evans 0
Cynghorydd Caryl Roberts 1
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 2
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 1
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Elizabeth Evans 0
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Endaf Edwards 2
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Marc Davies 3
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Bryan Davies 1
Cynghorydd Gareth Davies 1
Cynghorydd Wyn Thomas 3
Cynghorydd Gareth Lloyd 2
Cynghorydd Keith Evans 1
Cynghorydd Euros Davies 1
Cynghorydd Rhodri Davies 0
Cynghorydd Clive Davies 0
Cynghorydd Paul Hinge 0
Cynghorydd Meirion Davies 3
Cynghorydd Carl Worrall 0
Cynghorydd Amanda Edwards 1
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 0
Cynghorydd Matthew Vaux 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 1
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes 1
Cynghorydd Ceris Jones 1
Cynghorydd Eryl Evans 2
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 0
Cynghorydd Keith Henson 2
Cynghorydd Wyn Evans 1
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Chris James 1
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 2
Pwyllgor Trwyddedu, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Steve Davies 0
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Keith Evans 2
Cynghorydd Euros Davies 1
Cynghorydd Gwyn James 2
Cynghorydd Paul Hinge 1
Cynghorydd Amanda Edwards 0
Cynghorydd Eryl Evans 0
Cynghorydd Wyn Evans 0
Cynghorydd Caryl Roberts 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 1
Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol), 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Steve Davies 0
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Keith Evans 2
Cynghorydd Euros Davies 1
Cynghorydd Gwyn James 2
Cynghorydd Paul Hinge 1
Cynghorydd Amanda Edwards 0
Cynghorydd Eryl Evans 0
Cynghorydd Wyn Evans 0
Cynghorydd Caryl Roberts 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 1