Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cabinet, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 5
Cynghorydd Rhodri Evans 1
Cynghorydd Elizabeth Evans 0
Cynghorydd Endaf Edwards 1
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Bryan Davies 5
Cynghorydd Gareth Davies 3
Cynghorydd Wyn Thomas 5
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 1
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Ifan Davies 1
Cynghorydd Clive Davies 5
Cynghorydd Maldwyn Lewis 1
Cynghorydd Meirion Davies 2
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 0
Cynghorydd Matthew Vaux 4
Cynghorydd Catrin M S Davies 2
Cynghorydd Eryl Evans 0
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 1
Cynghorydd Keith Henson 5
Cynghorydd Wyn Evans 0
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Caryl Roberts 0
Cynghorydd Chris James 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 0
Cyngor, 7 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 6
Cynghorydd Rhodri Evans 1
Cynghorydd Elizabeth Evans 5
Cynghorydd Gethin Davies 4
Cynghorydd Mark Strong 1
Cynghorydd Steve Davies 0
Cynghorydd Endaf Edwards 4
Cynghorydd Elaine Evans 2
Cynghorydd Marc Davies 4
Cynghorydd John Roberts 3
Cynghorydd Bryan Davies 6
Cynghorydd Gareth Davies 6
Cynghorydd Wyn Thomas 5
Cynghorydd Gareth Lloyd 6
Cynghorydd Keith Evans 5
Cynghorydd Euros Davies 3
Cynghorydd Ifan Davies 5
Cynghorydd Rhodri Davies 1
Cynghorydd Gwyn James 2
Cynghorydd Clive Davies 6
Cynghorydd Paul Hinge 4
Cynghorydd Maldwyn Lewis 6
Cynghorydd Meirion Davies 6
Cynghorydd Carl Worrall 4
Cynghorydd Amanda Edwards 4
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 2
Cynghorydd Matthew Vaux 6
Cynghorydd Catrin M S Davies 4
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes 1
Cynghorydd Ceris Jones 3
Cynghorydd Eryl Evans 5
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 4
Cynghorydd Keith Henson 5
Cynghorydd Wyn Evans 3
Cynghorydd Sian Maehrlein 2
Cynghorydd Caryl Roberts 3
Cynghorydd Chris James 4
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 5
Cynghorydd David Raymond Evans 0
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Elizabeth Evans 2
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 2
Cynghorydd Gwyn James 0
Cynghorydd Caryl Roberts 0
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Elizabeth Evans 0
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 1
Cynghorydd Maldwyn Lewis 1
Cynghorydd Keith Henson 0
Cynghorydd Wyn Evans 0
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans 2
Cynghorydd Elizabeth Evans 1
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Bryan Davies 1
Cynghorydd Gareth Davies 1
Cynghorydd Euros Davies 2
Cynghorydd Ifan Davies 1
Cynghorydd Paul Hinge 1
Cynghorydd Carl Worrall 1
Cynghorydd Amanda Edwards 1
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 2
Cynghorydd Matthew Vaux 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 1
Cynghorydd Ceris Jones 1
Cynghorydd Eryl Evans 1
Cynghorydd Caryl Roberts 1
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 0
Sedd Wag 0
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 0
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Elizabeth Evans 0
Cynghorydd Gethin Davies 1
Cynghorydd Steve Davies 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Marc Davies 2
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Gareth Davies 0
Cynghorydd Wyn Thomas 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 1
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Ifan Davies 1
Cynghorydd Rhodri Davies 0
Cynghorydd Clive Davies 0
Cynghorydd Maldwyn Lewis 0
Cynghorydd Meirion Davies 3
Cynghorydd Carl Worrall 1
Cynghorydd Amanda Edwards 0
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 1
Cynghorydd Catrin M S Davies 0
Cynghorydd Eryl Evans 0
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 3
Cynghorydd Keith Henson 3
Cynghorydd Wyn Evans 0
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Chris James 1
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 2
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Elizabeth Evans 0
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Endaf Edwards 3
Cynghorydd Marc Davies 1
Cynghorydd Wyn Thomas 2
Cynghorydd Gareth Lloyd 2
Cynghorydd Euros Davies 2
Cynghorydd Rhodri Davies 0
Cynghorydd Paul Hinge 0
Cynghorydd Meirion Davies 2
Cynghorydd Amanda Edwards 1
Cynghorydd Eryl Evans 1
Cynghorydd Chris James 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 2