Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG), 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Keith Evans 1
Cynghorydd Ifan Davies 0
Cynghorydd Ceris Jones 0
Cynghorydd Keith Henson 0