Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans 1
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Marc Davies 0
Cynghorydd Keith Evans 2
Cynghorydd Ceris Jones 0
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 0
Cynghorydd Wyn Evans 1
Cynghorydd Caryl Roberts 0
Cynghorydd Chris James 0