Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trwyddedu, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Steve Davies 0
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Keith Evans 1
Cynghorydd Euros Davies 1
Cynghorydd Gwyn James 1
Cynghorydd Paul Hinge 0
Cynghorydd Amanda Edwards 0
Cynghorydd Eryl Evans 0
Cynghorydd Caryl Roberts 0