Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Safonau a Moeseg, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 3
Cynghorydd Keith Henson 1
Cynghorydd Caryl Roberts 3