Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor, 7 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 6
Cynghorydd Rhodri Evans 1
Cynghorydd Elizabeth Evans 2
Cynghorydd Gethin Davies 2
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Endaf Edwards 2
Cynghorydd Elaine Evans 1
Cynghorydd Marc Davies 5
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Bryan Davies 6
Cynghorydd Gareth Davies 6
Cynghorydd Wyn Thomas 6
Cynghorydd Gareth Lloyd 4
Cynghorydd Keith Evans 4
Cynghorydd Euros Davies 4
Cynghorydd Ifan Davies 4
Cynghorydd Rhodri Davies 4
Cynghorydd Gwyn James 4
Cynghorydd Clive Davies 6
Cynghorydd Paul Hinge 5
Cynghorydd Maldwyn Lewis 6
Cynghorydd Meirion Davies 4
Cynghorydd Carl Worrall 1
Cynghorydd Amanda Edwards 4
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 2
Cynghorydd Matthew Vaux 5
Cynghorydd Catrin M S Davies 5
Cynghorydd Ceris Jones 3
Cynghorydd Eryl Evans 5
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 5
Cynghorydd Keith Henson 4
Cynghorydd Wyn Evans 2
Cynghorydd Sian Maehrlein 0
Cynghorydd Caryl Roberts 4
Cynghorydd Chris James 2
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 4
Cynghorydd David Raymond Evans 3
Cynghorydd Shelley Childs 3