Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cabinet, 7 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 7
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Elizabeth Evans 1
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd John Roberts 0
Cynghorydd Bryan Davies 7
Cynghorydd Gareth Davies 6
Cynghorydd Wyn Thomas 7
Cynghorydd Gareth Lloyd 3
Cynghorydd Keith Evans 2
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Ifan Davies 0
Cynghorydd Clive Davies 6
Cynghorydd Paul Hinge 1
Cynghorydd Maldwyn Lewis 0
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 0
Cynghorydd Matthew Vaux 7
Cynghorydd Catrin M S Davies 4
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes 0
Cynghorydd Ceris Jones 0
Cynghorydd Eryl Evans 0
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 2
Cynghorydd Keith Henson 7
Cynghorydd Wyn Evans 1
Cynghorydd Caryl Roberts 0
Cynghorydd Chris James 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 0