Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cabinet, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams 6
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Elizabeth Evans 0
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Elaine Evans 0
Cynghorydd Marc Davies 2
Cynghorydd Bryan Davies 5
Cynghorydd Gareth Davies 4
Cynghorydd Wyn Thomas 6
Cynghorydd Gareth Lloyd 0
Cynghorydd Keith Evans 2
Cynghorydd Euros Davies 0
Cynghorydd Ifan Davies 0
Cynghorydd Rhodri Davies 0
Cynghorydd Clive Davies 6
Cynghorydd Maldwyn Lewis 0
Cynghorydd Carl Worrall 0
Cynghorydd Amanda Edwards 0
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes 0
Cynghorydd Matthew Vaux 5
Cynghorydd Catrin M S Davies 3
Cynghorydd Ceris Jones 0
Cynghorydd Eryl Evans 0
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans 3
Cynghorydd Keith Henson 5
Cynghorydd Wyn Evans 0
Cynghorydd Caryl Roberts 0
Cynghorydd Chris James 0
Cynghorydd Ann Bowen Morgan 0
Cynghorydd David Raymond Evans 0