Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Elizabeth Evans 0
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 1
Cynghorydd Maldwyn Lewis 1
Cynghorydd Keith Henson 0
Cynghorydd Wyn Evans 0