Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Caryl Roberts

Ystadegau mynychu Cynghorydd Caryl Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   44%
Yn bresennol, o bell:7   39%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   17%
Yn bresennol, o bell:4

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Caryl Roberts
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
02/05/2023, 10:00 Cabinet ,02/05/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
06/06/2023, 10:00 Cabinet ,06/06/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
04/07/2023, 10:00 Cabinet ,04/07/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
05/09/2023, 10:00 Cabinet ,05/09/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
20/04/2023, 10:00 Cyngor ,20/04/2023, 10:00 Yn bresennol
20/04/2023, 10:00 Cyngor ,20/04/2023, 10:00 Disgwyliedig
19/05/2023, 14:00 Cyngor ,19/05/2023, 14:00 Yn bresennol
15/06/2023, 10:00 Cyngor ,15/06/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
20/06/2023, 14:00 Cyngor ,20/06/2023, 14:00 Yn bresennol, o bell
13/07/2023, 10:00 Cyngor ,13/07/2023, 10:00 Yn bresennol
21/09/2023, 10:00 Cyngor ,21/09/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
22/05/2023, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,22/05/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
11/09/2023, 09:30 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,11/09/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
09/06/2023, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,09/06/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
20/09/2023, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,20/09/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
03/04/2023, 14:00 Pwyllgor Safonau a Moeseg ,03/04/2023, 14:00 Disgwyliedig
05/06/2023, 10:00 Pwyllgor Safonau a Moeseg ,05/06/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
12/06/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,12/06/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
19/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,19/07/2023, 10:00 Yn bresennol
13/04/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,13/04/2023, 10:00 Yn bresennol
24/05/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,24/05/2023, 10:00 Yn bresennol
03/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,03/07/2023, 10:00 Yn bresennol
18/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,18/09/2023, 10:00 Yn bresennol
29/06/2023, 11:30 Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau ,29/06/2023, 11:30 Yn bresennol, o bell