Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Caryl Roberts

Ystadegau mynychu Cynghorydd Caryl Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:27
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   44%
Yn bresennol, o bell:11   41%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   15%
Yn bresennol, o bell:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Caryl Roberts
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
14/02/2023, 10:00 Cabinet ,14/02/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
20/10/2022, 10:30 Cyngor ,20/10/2022, 10:30 Yn bresennol
24/11/2022, 10:00 Cyngor ,24/11/2022, 10:00 Yn bresennol
15/12/2022, 10:00 Cyngor ,15/12/2022, 10:00 Yn bresennol
26/01/2023, 10:00 Cyngor ,26/01/2023, 10:00 Yn bresennol
02/03/2023, 10:00 Cyngor ,02/03/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
09/03/2023, 14:00 Cyngor ,09/03/2023, 14:00 Yn bresennol, o bell
26/09/2022, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,26/09/2022, 10:00 Yn bresennol
14/10/2022, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,14/10/2022, 10:00 Yn bresennol
27/10/2022, 13:30 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,27/10/2022, 13:30 Yn bresennol
23/11/2022, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,23/11/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
18/01/2023, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,18/01/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
02/02/2023, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,02/02/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
16/12/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,16/12/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
13/10/2022, 10:00 Pwyllgor Safonau a Moeseg ,13/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
25/01/2023, 10:00 Pwyllgor Safonau a Moeseg ,25/01/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
03/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,03/10/2022, 10:00 Yn bresennol
19/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,19/12/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
10/02/2023, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,10/02/2023, 13:30 Yn bresennol, o bell
13/03/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,13/03/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
27/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,27/10/2022, 10:00 Yn bresennol
23/01/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,23/01/2023, 10:00 Yn bresennol
09/02/2023, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,09/02/2023, 09:30 Yn bresennol
06/10/2022, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,06/10/2022, 09:30 Cafwyd Ymddiheuriad
16/03/2023, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,16/03/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
06/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) ,06/10/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
16/03/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) ,16/03/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
26/09/2022, 11:30 Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau ,26/09/2022, 11:30 Yn bresennol