Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Sian Maehrlein

Ystadegau mynychu Cynghorydd Sian Maehrlein
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   11%
Yn bresennol, o bell:12   63%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   26%
Yn bresennol, o bell:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Sian Maehrlein
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
04/07/2023, 10:00 Cabinet ,04/07/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
20/04/2023, 10:00 Cyngor ,20/04/2023, 10:00 Disgwyliedig
20/04/2023, 10:00 Cyngor ,20/04/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
19/05/2023, 14:00 Cyngor ,19/05/2023, 14:00 Yn bresennol
15/06/2023, 10:00 Cyngor ,15/06/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
20/06/2023, 14:00 Cyngor ,20/06/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/07/2023, 10:00 Cyngor ,13/07/2023, 10:00 Yn bresennol
21/09/2023, 10:00 Cyngor ,21/09/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/04/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,12/04/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
10/05/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,10/05/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
14/06/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,14/06/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
12/07/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,12/07/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
09/08/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,09/08/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
13/09/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,13/09/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
05/04/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,05/04/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
22/06/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,22/06/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
31/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,31/07/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
13/04/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,13/04/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
24/05/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,24/05/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
03/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,03/07/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
18/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,18/09/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell