Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Sian Maehrlein

Ystadegau mynychu Cynghorydd Sian Maehrlein
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 1   6%
Yn bresennol, o bell:13   72%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   22%
Yn bresennol, o bell:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Sian Maehrlein
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
04/10/2022, 10:00 Cabinet ,04/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
20/10/2022, 10:30 Cyngor ,20/10/2022, 10:30 Cafwyd Ymddiheuriad
24/11/2022, 10:00 Cyngor ,24/11/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
15/12/2022, 10:00 Cyngor ,15/12/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
26/01/2023, 10:00 Cyngor ,26/01/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
02/03/2023, 10:00 Cyngor ,02/03/2023, 10:00 Yn bresennol
09/03/2023, 14:00 Cyngor ,09/03/2023, 14:00 Yn bresennol, o bell
27/09/2022, 14:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,27/09/2022, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/10/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,12/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
14/12/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,14/12/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
11/01/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,11/01/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/02/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,08/02/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
08/03/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,08/03/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
19/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,19/10/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
07/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,07/12/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
10/02/2023, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,10/02/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
27/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,27/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
23/01/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,23/01/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
09/02/2023, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,09/02/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
08/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,08/12/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell