Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Wyn Evans

Ystadegau mynychu Cynghorydd Wyn Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   35%
Yn bresennol, o bell:8   47%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   18%
Yn bresennol:1
Yn bresennol, o bell:4

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Wyn Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
04/07/2023, 10:00 Cabinet ,04/07/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
03/10/2023, 10:00 Cabinet ,03/10/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
15/06/2023, 10:00 Cyngor ,15/06/2023, 10:00 Yn bresennol
20/06/2023, 14:00 Cyngor ,20/06/2023, 14:00 Yn bresennol, o bell
13/07/2023, 10:00 Cyngor ,13/07/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
21/09/2023, 10:00 Cyngor ,21/09/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
26/10/2023, 10:00 Cyngor ,26/10/2023, 10:00 Yn bresennol
11/09/2023, 09:30 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,11/09/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
06/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,06/11/2023, 10:00 Yn bresennol
21/06/2023, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/06/2023, 09:30 Cafwyd Ymddiheuriad
27/09/2023, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/09/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
09/08/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,09/08/2023, 10:00 Yn bresennol
19/10/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,19/10/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
22/06/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,22/06/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
31/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,31/07/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
03/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,03/07/2023, 10:00 Yn bresennol
18/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,18/09/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
22/11/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,22/11/2023, 10:00 Yn bresennol
05/10/2023, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,05/10/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
05/10/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) ,05/10/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
29/06/2023, 11:30 Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau ,29/06/2023, 11:30 Yn bresennol, o bell
06/11/2023, 11:30 Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau ,06/11/2023, 11:30 Yn bresennol