Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Ceris Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Ceris Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:23
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   43%
Yn bresennol, o bell:2   9%
Cafwyd Ymddiheuriad:11   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):11   48%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Ceris Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
20/04/2023, 10:00 Cyngor ,20/04/2023, 10:00 Disgwyliedig
20/04/2023, 10:00 Cyngor ,20/04/2023, 10:00 Yn bresennol
19/05/2023, 14:00 Cyngor ,19/05/2023, 14:00 Yn bresennol
15/06/2023, 10:00 Cyngor ,15/06/2023, 10:00 Yn bresennol
20/06/2023, 14:00 Cyngor ,20/06/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/07/2023, 10:00 Cyngor ,13/07/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
21/09/2023, 10:00 Cyngor ,21/09/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
31/03/2023, 13:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG) ,31/03/2023, 13:30 Cafwyd Ymddiheuriad
05/07/2023, 09:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG) ,05/07/2023, 09:30 Cafwyd Ymddiheuriad
22/05/2023, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,22/05/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
11/09/2023, 09:30 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,11/09/2023, 09:30 Cafwyd Ymddiheuriad
12/04/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,12/04/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
10/05/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,10/05/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
14/06/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,14/06/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/07/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,12/07/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
09/08/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,09/08/2023, 10:00 Yn bresennol
13/09/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,13/09/2023, 10:00 Yn bresennol
12/06/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,12/06/2023, 10:00 Yn bresennol
19/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,19/07/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/04/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,13/04/2023, 10:00 Yn bresennol
24/05/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,24/05/2023, 10:00 Yn bresennol
03/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,03/07/2023, 10:00 Yn bresennol
18/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,18/09/2023, 10:00 Yn bresennol
29/06/2023, 11:30 Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau ,29/06/2023, 11:30 Cafwyd Ymddiheuriad