Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes

Ystadegau mynychu Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   73%
Yn bresennol, o bell:4   27%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol, o bell:7

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
24/01/2023, 10:00 Cabinet ,24/01/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
14/02/2023, 10:00 Cabinet ,14/02/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
07/03/2023, 10:00 Cabinet ,07/03/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
20/10/2022, 10:30 Cyngor ,20/10/2022, 10:30 Yn bresennol
24/11/2022, 10:00 Cyngor ,24/11/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
15/12/2022, 10:00 Cyngor ,15/12/2022, 10:00 Yn bresennol
26/01/2023, 10:00 Cyngor ,26/01/2023, 10:00 Yn bresennol
02/03/2023, 10:00 Cyngor ,02/03/2023, 10:00 Yn bresennol
09/03/2023, 14:00 Cyngor ,09/03/2023, 14:00 Yn bresennol, o bell
03/10/2022, 10:00 Pwyllgor Adnoddau Corfforaethol ,03/10/2022, 10:00 Yn bresennol
19/12/2022, 10:00 Pwyllgor Adnoddau Corfforaethol ,19/12/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
10/02/2023, 13:30 Pwyllgor Adnoddau Corfforaethol ,10/02/2023, 13:30 Yn bresennol, o bell
13/03/2023, 10:00 Pwyllgor Adnoddau Corfforaethol ,13/03/2023, 10:00 Yn bresennol
27/09/2022, 14:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,27/09/2022, 14:00 Disgwyliedig
12/10/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,12/10/2022, 10:00 Yn bresennol
14/12/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,14/12/2022, 10:00 Yn bresennol
11/01/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,11/01/2023, 10:00 Yn bresennol
08/02/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,08/02/2023, 10:00 Yn bresennol
08/03/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,08/03/2023, 10:00 Yn bresennol
10/02/2023, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,10/02/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
23/01/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,23/01/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
09/02/2023, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,09/02/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
09/02/2023, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,09/02/2023, 13:30 Yn bresennol, o bell