Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Paul Hinge

Ystadegau mynychu Cynghorydd Paul Hinge
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   35%
Yn bresennol, o bell:6   35%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   29%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Paul Hinge
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
06/12/2022, 10:00 Cabinet ,06/12/2022, 10:00 Yn bresennol
20/10/2022, 10:30 Cyngor ,20/10/2022, 10:30 Yn bresennol, o bell
24/11/2022, 10:00 Cyngor ,24/11/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/12/2022, 10:00 Cyngor ,15/12/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
26/01/2023, 10:00 Cyngor ,26/01/2023, 10:00 Yn bresennol
02/03/2023, 10:00 Cyngor ,02/03/2023, 10:00 Yn bresennol
09/03/2023, 14:00 Cyngor ,09/03/2023, 14:00 Yn bresennol, o bell
23/11/2022, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,23/11/2022, 10:00 Yn bresennol
03/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,03/10/2022, 10:00 Yn bresennol
19/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,19/12/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
10/02/2023, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,10/02/2023, 13:30 Cafwyd Ymddiheuriad
13/03/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,13/03/2023, 10:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
29/09/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,29/09/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
08/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,08/12/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
09/02/2023, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,09/02/2023, 13:30 Cafwyd Ymddiheuriad
06/10/2022, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,06/10/2022, 09:30 Yn bresennol, o bell
16/03/2023, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,16/03/2023, 09:30 Yn bresennol
06/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) ,06/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
16/03/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) ,16/03/2023, 10:00 Yn bresennol