Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Rhodri Davies

Ystadegau mynychu Cynghorydd Rhodri Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   35%
Yn bresennol, o bell:6   35%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   80% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   29%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Rhodri Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
06/02/2024, 14:00 Cyngor ,06/02/2024, 14:00 Disgwyliedig
29/02/2024, 10:00 Cyngor ,29/02/2024, 10:00 Yn bresennol
21/03/2024, 10:00 Cyngor ,21/03/2024, 10:00 Yn bresennol
17/05/2024, 14:00 Cyngor ,17/05/2024, 14:00 Yn bresennol, o bell
18/07/2024, 10:00 Cyngor ,18/07/2024, 10:00 Disgwyliedig
15/03/2024, 10:00 Pwyllgor Iaith ,15/03/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
10/07/2024, 15:00 Pwyllgor Iaith ,10/07/2024, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad
14/02/2024, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,14/02/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/03/2024, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,13/03/2024, 10:00 Yn bresennol
21/03/2024, 11:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,21/03/2024, 11:00 Yn bresennol, o bell
15/05/2024, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,15/05/2024, 10:00 Yn bresennol
10/07/2024, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,10/07/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
09/02/2024, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,09/02/2024, 09:30 Yn bresennol
18/03/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,18/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
21/03/2024, 11:20 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,21/03/2024, 11:20 Yn bresennol, o bell
11/07/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,11/07/2024, 10:00 Absennol
08/02/2024, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,08/02/2024, 13:30 Yn bresennol, o bell
21/03/2024, 11:15 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,21/03/2024, 11:15 Yn bresennol, o bell
09/05/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,09/05/2024, 10:00 Yn bresennol