Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Ifan Davies

Ystadegau mynychu Cynghorydd Ifan Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   69%
Yn bresennol, o bell:4   25%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%
Yn bresennol:1
Yn bresennol, o bell:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Ifan Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
24/01/2023, 10:00 Cabinet ,24/01/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
14/02/2023, 10:00 Cabinet ,14/02/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
20/10/2022, 10:30 Cyngor ,20/10/2022, 10:30 Yn bresennol
24/11/2022, 10:00 Cyngor ,24/11/2022, 10:00 Yn bresennol
15/12/2022, 10:00 Cyngor ,15/12/2022, 10:00 Yn bresennol
26/01/2023, 10:00 Cyngor ,26/01/2023, 10:00 Yn bresennol
02/03/2023, 10:00 Cyngor ,02/03/2023, 10:00 Yn bresennol
09/03/2023, 14:00 Cyngor ,09/03/2023, 14:00 Yn bresennol
16/12/2022, 13:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG) ,16/12/2022, 13:00 Disgwyliedig
27/09/2022, 14:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,27/09/2022, 14:00 Yn bresennol, o bell
12/10/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,12/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
14/12/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,14/12/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
11/01/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,11/01/2023, 10:00 Yn bresennol
08/02/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,08/02/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
08/03/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,08/03/2023, 10:00 Yn bresennol
03/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,03/10/2022, 10:00 Yn bresennol
19/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,19/12/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
10/02/2023, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,10/02/2023, 13:30 Yn bresennol
13/03/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,13/03/2023, 10:00 Yn bresennol
19/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,19/10/2022, 10:00 Yn bresennol