Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Euros Davies

Ystadegau mynychu Cynghorydd Euros Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   69%
Yn bresennol, o bell:4   31%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol, o bell:8

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Euros Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
06/09/2022, 10:00 Cabinet ,06/09/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
04/10/2022, 10:00 Cabinet ,04/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
01/11/2022, 10:00 Cabinet ,01/11/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
06/12/2022, 10:00 Cabinet ,06/12/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
08/07/2022, 10:30 Cyngor ,08/07/2022, 10:30 Yn bresennol
08/07/2022, 14:00 Cyngor ,08/07/2022, 14:00 Yn bresennol
20/10/2022, 10:30 Cyngor ,20/10/2022, 10:30 Yn bresennol, o bell
24/11/2022, 10:00 Cyngor ,24/11/2022, 10:00 Yn bresennol
21/06/2022, 10:00 Pwyllgor Adnoddau Corfforaethol ,21/06/2022, 10:00 Yn bresennol
03/10/2022, 10:00 Pwyllgor Adnoddau Corfforaethol ,03/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
23/11/2022, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,23/11/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
27/07/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,27/07/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
19/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,19/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
27/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,27/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
30/06/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,30/06/2022, 10:00 Yn bresennol
29/09/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,29/09/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
08/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,08/12/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
14/07/2022, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,14/07/2022, 09:30 Yn bresennol
06/10/2022, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,06/10/2022, 09:30 Yn bresennol
14/07/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) ,14/07/2022, 10:00 Yn bresennol
06/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) ,06/10/2022, 10:00 Yn bresennol