Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Keith Evans

Ystadegau mynychu Cynghorydd Keith Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   77%
Yn bresennol, o bell:2   15%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1
Yn bresennol:3

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Keith Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
03/10/2023, 10:00 Cabinet ,03/10/2023, 10:00 Yn bresennol
20/06/2023, 14:00 Cyngor ,20/06/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/07/2023, 10:00 Cyngor ,13/07/2023, 10:00 Yn bresennol
21/09/2023, 10:00 Cyngor ,21/09/2023, 10:00 Yn bresennol
26/10/2023, 10:00 Cyngor ,26/10/2023, 10:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
05/07/2023, 09:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG) ,05/07/2023, 09:30 Yn bresennol
09/11/2023, 09:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG) ,09/11/2023, 09:30 Disgwyliedig
11/09/2023, 09:30 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,11/09/2023, 09:30 Yn bresennol
06/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,06/11/2023, 10:00 Yn bresennol
31/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,31/07/2023, 10:00 Yn bresennol
23/10/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,23/10/2023, 10:00 Yn bresennol
03/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,03/07/2023, 10:00 Yn bresennol
18/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,18/09/2023, 10:00 Yn bresennol
22/11/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,22/11/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
05/10/2023, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,05/10/2023, 14:00 Yn bresennol
05/10/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) ,05/10/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
29/06/2023, 11:30 Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau ,29/06/2023, 11:30 Yn bresennol
06/11/2023, 11:30 Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau ,06/11/2023, 11:30 Yn bresennol