Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Gareth Lloyd

Ystadegau mynychu Cynghorydd Gareth Lloyd
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   61%
Yn bresennol, o bell:7   39%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:1
Yn bresennol, o bell:10

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Gareth Lloyd
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
20/02/2024, 10:00 Cabinet ,20/02/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
19/03/2024, 10:00 Cabinet ,19/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
14/05/2024, 10:00 Cabinet ,14/05/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
03/06/2024, 10:00 Cabinet ,03/06/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
17/07/2024, 10:00 Cabinet ,17/07/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
06/02/2024, 14:00 Cyngor ,06/02/2024, 14:00 Yn bresennol, o bell
29/02/2024, 10:00 Cyngor ,29/02/2024, 10:00 Yn bresennol
21/03/2024, 10:00 Cyngor ,21/03/2024, 10:00 Yn bresennol
17/05/2024, 14:00 Cyngor ,17/05/2024, 14:00 Yn bresennol
18/07/2024, 10:00 Cyngor ,18/07/2024, 10:00 Disgwyliedig
01/02/2024, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,01/02/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
04/03/2024, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,04/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
28/02/2024, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,28/02/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
31/05/2024, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,31/05/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
15/03/2024, 10:00 Pwyllgor Iaith ,15/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
10/07/2024, 15:00 Pwyllgor Iaith ,10/07/2024, 15:00 Yn bresennol
06/02/2024, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,06/02/2024, 09:30 Yn bresennol, o bell
14/03/2024, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,14/03/2024, 09:30 Yn bresennol, o bell
14/02/2024, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,14/02/2024, 10:00 Yn bresennol
13/03/2024, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,13/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
21/03/2024, 11:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,21/03/2024, 11:00 Yn bresennol
15/05/2024, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,15/05/2024, 10:00 Yn bresennol
10/07/2024, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,10/07/2024, 10:00 Yn bresennol
09/02/2024, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,09/02/2024, 09:30 Yn bresennol
18/03/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,18/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
11/03/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,11/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
15/07/2024, 10:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,15/07/2024, 10:30 Yn bresennol, o bell
08/02/2024, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,08/02/2024, 13:30 Yn bresennol
21/03/2024, 11:15 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,21/03/2024, 11:15 Yn bresennol
09/05/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,09/05/2024, 10:00 Yn bresennol