Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Gareth Lloyd

Ystadegau mynychu Cynghorydd Gareth Lloyd
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   93%
Yn bresennol, o bell:1   7%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:3
Yn bresennol, o bell:9

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Gareth Lloyd
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
05/07/2022, 10:00 Cabinet ,05/07/2022, 10:00 Yn bresennol
26/07/2022, 10:00 Cabinet ,26/07/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
06/09/2022, 10:00 Cabinet ,06/09/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
01/11/2022, 10:00 Cabinet ,01/11/2022, 10:00 Yn bresennol
06/12/2022, 10:00 Cabinet ,06/12/2022, 10:00 Yn bresennol
08/07/2022, 10:30 Cyngor ,08/07/2022, 10:30 Yn bresennol
08/07/2022, 14:00 Cyngor ,08/07/2022, 14:00 Yn bresennol
20/10/2022, 10:30 Cyngor ,20/10/2022, 10:30 Yn bresennol
24/11/2022, 10:00 Cyngor ,24/11/2022, 10:00 Yn bresennol
23/11/2022, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,23/11/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
17/06/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,17/06/2022, 10:00 Yn bresennol
05/12/2022, 10:00 Pwyllgor Iaith ,05/12/2022, 10:00 Yn bresennol
27/09/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/09/2022, 14:00 Yn bresennol
13/07/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,13/07/2022, 10:00 Yn bresennol
10/08/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,10/08/2022, 10:00 Yn bresennol
27/09/2022, 14:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,27/09/2022, 14:00 Yn bresennol
12/10/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,12/10/2022, 10:00 Yn bresennol
21/06/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,21/06/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
03/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,03/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
27/07/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,27/07/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
19/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,19/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
07/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,07/12/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
28/07/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,28/07/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
30/06/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,30/06/2022, 10:00 Yn bresennol
29/09/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,29/09/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
08/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,08/12/2022, 10:00 Yn bresennol