Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Marc Davies

Ystadegau mynychu Cynghorydd Marc Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   65%
Yn bresennol, o bell:3   15%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   75% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   20%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Marc Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
15/06/2023, 10:00 Cyngor ,15/06/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
20/06/2023, 14:00 Cyngor ,20/06/2023, 14:00 Yn bresennol
13/07/2023, 10:00 Cyngor ,13/07/2023, 10:00 Yn bresennol
21/09/2023, 10:00 Cyngor ,21/09/2023, 10:00 Yn bresennol
26/10/2023, 10:00 Cyngor ,26/10/2023, 10:00 Yn bresennol
11/09/2023, 09:30 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,11/09/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
06/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,06/11/2023, 10:00 Absennol
14/06/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,14/06/2023, 10:00 Yn bresennol
12/07/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,12/07/2023, 10:00 Yn bresennol
09/08/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,09/08/2023, 10:00 Yn bresennol
13/09/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,13/09/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
11/10/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,11/10/2023, 10:00 Yn bresennol
08/11/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,08/11/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
22/06/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,22/06/2023, 10:00 Yn bresennol
31/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,31/07/2023, 10:00 Yn bresennol
23/10/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,23/10/2023, 10:00 Yn bresennol
06/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,06/07/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
28/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,28/09/2023, 10:00 Yn bresennol
30/11/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,30/11/2023, 10:00 Yn bresennol
29/06/2023, 11:30 Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau ,29/06/2023, 11:30 Cafwyd Ymddiheuriad
06/11/2023, 11:30 Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau ,06/11/2023, 11:30 Disgwyliedig