Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Elaine Evans

Ystadegau mynychu Cynghorydd Elaine Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 0   0%
Yn bresennol, o bell:9   82%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   18%
Yn bresennol, o bell:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Elaine Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
08/07/2022, 10:30 Cyngor ,08/07/2022, 10:30 Cafwyd Ymddiheuriad
08/07/2022, 14:00 Cyngor ,08/07/2022, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
20/10/2022, 10:30 Cyngor ,20/10/2022, 10:30 Yn bresennol, o bell
24/11/2022, 10:00 Cyngor ,24/11/2022, 10:00 Disgwyliedig
21/06/2022, 10:00 Pwyllgor Adnoddau Corfforaethol ,21/06/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
03/10/2022, 10:00 Pwyllgor Adnoddau Corfforaethol ,03/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
28/07/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,28/07/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
27/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,27/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
08/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,08/12/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
14/07/2022, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,14/07/2022, 09:30 Yn bresennol, o bell
06/10/2022, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,06/10/2022, 09:30 Yn bresennol, o bell
14/07/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) ,14/07/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
06/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) ,06/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell